City Kiosk Services and Facilities

  1. “Welcome Pack” of Eerste kennismakingspakket :  Moet u nog een beslissing nemen over het al dan niet komen vestigen in Brussel ? En wenst u een introductie over de stad ? Dan bieden wij u ons Welcome Pack aan. We zullen uw mogelijke toekomstige leefomgeving in vogelvlucht laten waarnemen, aanvoelen en capteren. Concreet : een module stadsverkenning met vervoer voor de eventuele accommodatie. En een module stadssensitiviteit met  stads-informatie en “cost of living” info. (Eventueel, meet-and-greet-sessies met gesettelde expats) .
  2. “Residential Tours” of Woontour Beslissing genomen ? U komt in regio Brussel wonen, maar u weet nog niet  waar ? Wij leiden u graag rond per gemeente / per wijk met de nodige achtergrondinformatie. Dit pakket bestaat uit een module wijkverkenning (met vervoer) en een module ‘swotanalyse’ per stadsdeel.
  3. “Starterskit” of Wegwijsbundel :  Bent u verhuisd ? Dan geven wij u alle nodige informatie. Zo kunt u zich makkelijker vestigen. Vanaf nu is het opportuun om uw nieuwe omgeving te kennen, te vatten, te begrijpen, en inzicht te verwerven in uw toekomstige ervaringen met de stad. Concreet: de eerste module zal meer toegespitst zijn op de “must have-kennis” zoals basisinformatie aangaande Belgische en Brusselse structuren, transport in België en Metro in Brussel, local customs, good to know … en “quality of living”. De tweede module is meer gefocust op “nice-to-have” zoals lifestyle, sport, horeca, cultuur en ontspanning.  Kortom, alles wat uw integratie zal faciliteren.
  4. “Career Orientation” of Loopbaanadvies : Krijgt één van uw familieleden graag professioneel advies en ondersteuning in de zoektocht naar een job? Dankzij onze grondige kennis van de Belgische en Brusselse arbeidsmarkt  kunnen wij u adequaat helpen.
  5. “Coaching Program” of Begeleiding ProgrammaWilt u al de vorige facilities bundelen tot één coherent pakket ? Dan stellen we u een begeiding voor. Hierdoor verloopt de aansluiting en aanpassing met uw nieuwe omgeving vlot en snel. Bijkomend zullen we, indien gewenst, aandacht vestigen op de betrokkenheid van partner en/of kinderen. En u tips geven bij het opbouwen van een nieuwe kennissenkring en een nieuw netwerk.
  6. “History Shoot & Much More Course” of Onderdompeling cursus : Meer weten over uw nieuw gastregio en -land ? Bent u nieuwsgierig naar zowel het verleden als het heden ? Wilt u de complexe structuren van dit land beter begrijpen ? Of wilt u meer weten over de Belgische en Brusselse geschiedenis die uiteraard verweven is met de Europese ? In een gestructureerde en flexibele module brengen wij graag heel wat klaarheid.
  7. “Advice on demand ” of Advies op aanvraag : Hebt u als nieuwkomer bijkomende vragen zoals taalopleidingen of  sportclubs in uw buurt ? Of een andere specifieke nood of vraag ? Kom het ons voorleggen en wij zullen adviseren of, wij zullen faciliteren door u door te verwijzen naar een bevoegde dienst zodat u verder kan.

En inzonderheid voor bedrijven , stellen we volgend pakket voor :

  • “Total Solution Package” of Totaal Oplossing Pakket : Hebt u als bedrijf geregeld werkbezoek van niet Belgische collega’s voor een langere termijn ? Of rekruteert u in het buitenland ? En wenst u deze medewerkers optimaal op te vangen ? Dan stellen wij u een vakkundig en , gemoduleerd of geïntegreerd pakket voor , – uiteraard in samenspraak –  zodat u als werkgever een professioneel onthaal en omkadering kunt verzekeren.

Niet te vergeten : wij zijn gefocust op een  persoonlijke, pragmatische, efficiënte aanpak, steeds in onderling overleg en vertrouwen. En als locals hebben we dank zij onze ervaring, steeds een stapje voor…

Top