Algemene voorwaarden

Reserveren

Van zodra uw aanvraag opgestuurd is zullen wij u in principe binnen de 48 uur een bevestiging onder vorm van een bestelbon terugsturen. Bij akkoord -of reservatie- schrijft u de som over via overschrijving, binnen de 7 kalenderdagen te tellen vanaf de refertedatum, op het rekeningnummer die u terug kan vinden op onze bestelbon.  Bevestig ook uw reservatie per e-mail.

Hebt u geboekt in een periode korter dan 7 kalenderdagen voor de eigenlijke wandeling ?  Dan moet u de betaling binnen de 24 uur na de refertedatum uitvoeren.

Voor een antwoord op een offerte leggen we in principe binnen de 48 uur een eerste voorstel tot afspraak voor. Zie aanvraag offerte document. De betalingsvoorwaarden worden mee opgenomen in de offerte.

Wat is de refertedatum ?

De refertedatum is de datum  en het uur van het versturen van de bevestigings e-mail  met  onze bestelbon ,  +  168 uren        ( dus 7 kalenderdagen) of 24 uren ( dus 1 kalenderdag) indien periode voor activiteit korter of gelijk  is aan 7 kalenderdagen.

Betalingswijze.

Een overschrijving op de bankrekening van City Connexion  volstaat .

Bankrekening gegevens van City Connexion vindt u op onze bestelbon.

Wat in geval van annulatie ?

Annuleert u 20  of meer, kalenderdagen voor de datum  van de wandeling per electronische mail ?  Dan wordt een administratieve kost van 50 %  ingehouden op het reeds betaalde bedrag.

Annuleert u per e-mail binnen de 20 kalenderdagen voor de wandeling ?  Dan wordt een administratieve kost en vergoeding van 75 % ingehouden op het reeds betaalde bedrag .

Annuleert u  binnen de 10 kalenderdagen voor de wandeling ?  Dan blijft het volledig bedrag verschuldigd.

Voor offertes zal dit opgenomen worden in de specifieke voorwaarden.

Aansprakelijkheid

City Connexion kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke incidenten of ongevallen.

BTW

Voor particulieren zijn de prijzen BTW inbegrepen. Voor alle andere aanvragen is het exclusief BTW.

Idem voor vzw’s.

Top